Financiën

U weet waar u zicht het liefst zou vestigen en hoe het bedrijf er uit gaat zien, wat u wilt aanbieden.

Dan is het nu tijd om op een rij te zetten waarin u moet investeren en waar het geld vandaan moet komen. Hebt u het zelf de nodige financiële middelen of moet een lening afsluiten voordat u daadwerkelijk wilt gaan starten.

Op basis van een marktonderzoek kunnen wij samen met u een prognose maken van uw omzet en bedrijfskosten om zo de te verwachte winst te kunnen bepalen. Hierna komt dan de vraag is die winst in overeenstemming met de doelstellingen die u zich wenst.

Voor u als starter is het vaak moeilijk om een uitspraak te doen over de omzet en winst, voordat u goed en wel bent begonnen, maar dit wordt wel van u verwacht.

Zeker als u een lening wilt gaan afsluiten met een bank dient u te weten hoe hoog moet mijn winst minimaal zijn om de privé-uitgaven te dekken.

Daarom zijn er gereedschappen gemaakt om u daarbij te helpen om een juiste begrotingen op papier te zetten om een compleet financieel plan te kunnen presenteren. Dit financiële plan bestaat uit de volgende begrotingen:

  • Een Balans
  • Een Investeringsplan “wat heeft u nodig om te starten”?
  • Een financieringsplan “waar komt het geld vandaan”?
  • Een exploitatiebegroting
  • Te verwachte omzet
  • Te verwachte bedrijfskosten
  • Een privé-specificatie overzicht privé-uitgaven (en inkomsten)
  • Een liquiditeitsprognose

Deze overzichten worden gebundeld tot een ondernemingsplan of financieringsaanvraag en wordt meestal voor de eerste drie jaar gemaakt.