Rapportage

Maandrapportage:

Wij verzorgen en/of controleren uw administratie en rapporteren u maandelijks over de voortgang binnen uw onderneming. De eventuele benodigde aangiftes zoals omzetbelasting en loonheffing worden door ons verzorgd.

Kwartaalrapportage:

Net als bij een maandrapportage, verzorgen en/of controleren wij uw administratie en rapporteren u per kwartaal over de voortgang binnen uw onderneming, waarna ook de aangiftes door ons worden verzorgd.

Jaarrapportage:

Hieronder wordt verstaan voor een éénmanszaak of VOF het opmaken van de benodigde jaarstukken;

  • Jaarrekening
  • Jaaraangifte omzetbelasting
  • Jaaroverzicht lonen en loonheffing
  • Aangifte inkomstenbelasting

Voor een Besloten Vennootschap gaat het om de volgende jaarstukken;

  • Jaarrekening
  • Jaaraangifte omzetbelasting
  • Jaaroverzicht lonen en loonheffing
  • Publicatie Rapport voor de Kamer van Koophandel
  • Aangifte Vennootschapsbelasting