Salarisadministratie

Verzorging salarisadministratie

Maandelijks wordt een complete salarisadministratie door ons gevoerd op basis van de door u aangeleverde wijzigingen. Indien u voor de 20e van elke maand uw gegevens aanlevert, ontvangt u tijdig uw salarisstroken per post of per e-mail voor betaling aan uw personeel retour. Wij kunnen zelfs de salarisstroken per e-mail rechtstreeks aan uw personeel toezenden.

Eerstedagsmelding

Indien u een nieuwe werknemer aanneemt dient u voordat dit personeelslid werkzaamheden verricht, dat hij of zij is aangegeven bij de belastingdienst.

U levert tijdig de personeelsgegevens bij ons aan via de “eerstedagsmelding”die via de web-site is uit te printen.

Tevens dient u een formulier “stamgegevens” te laten invullen ook via de web-site te verkrijgen en deze gelijk met een kopie van het paspoort of een kopie van de id-kaart te faxen of op te sturen naar ons kantoor.

Loonheffingaangifte

Maandelijks dienen de loongegevens digitaal aan de belastingdienst te worden gestuurd. Wij verzorgen vanuit het salarisprogramma deze aangifte, waarbij wij u tijdig op de hoogte brengen welk bedrag er betaald dient te worden aan de belastingdienst.

Proforma berekeningen

Voor het aannemen van nieuw personeel kunnen wij op uw verzoek een proforma loonstrook maken, zodat u een indicatie heeft van de kosten voor u als werkgever en het nettosalaris voor uw werknemer.

Advisering

Als werkgever is het niet altijd mogelijk om over alle personele zaken alles te weten, wij kunnen u advies geven over; arbeidscontracten, aanmelding bij een verzuimverzekeraar en een arbodienst, aannemen van en vergoedingen voor het personeel. Tevens houden wij u via de website op de hoogte van belangrijke en minder belangrijke wijzigingen in de salarisadministratie.